GREP Grenland – vi er på plass!

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP Grenland følger situasjonen rundt koronaviruset nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg. 

GREP Grenland følger situasjonen rundt koronaviruset nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg. Alle deler av vår virksomhet er åpnet, og det aller meste av GREPs leveranse går tilnærmet som normalt, innenfor de rammene som smittevernet tillater.

Vi er opptatt av at alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og publikum skal være trygge på at GREP tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre lokasjoner og avdelinger. GREP jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for utsatte grupper blant våre ansatte, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

GREP har en viktig samfunnsrolle. Denne opprettholder vi gjennom iverksettelse av tiltak overfor sårbare grupper av ansatte og bruk av digitale løsninger for veiledning og oppfølging. I tillegg jobber vi med å benytte våre tilgjengelige personalressurser på mest mulig effektiv måte, slik at hjulene holdes i gang i produksjonen.

Tjenesten Digitalt Jobbsenter er et viktig verktøy i nåværende situasjon, og supplerer den vanlige oppfølgingen av våre jobbsøkere der det er nødvendig og mulig. Tjenesten er tilgjengelig for alle GREPs jobbsøkere via grepgrenland.no. Jobbkonsulentene våre er på jobb, og sørger for at alle jobbsøkere får den oppfølgingen de skal ha, nå både personlig, i tråd med smittevernshensyn, og via digitale løsninger, e-post og telefon.

Ansatte i VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) som har valgt å bli hjemme i perioden har mottatt tett oppfølging av sine jobbkonsulenter via telefon. Mange har også benyttet seg av de digitale ressursene for VTA som ligger på grepgrenland.no. Langt de fleste av GREPs VTA-ansatte er på jobb på sine avdelinger.

Produksjonen i GREP er i normal drift igjen. Gjennom fortløpende kartlegging og fordeling av ressurser leverer langt de fleste produksjonsområdene våre tilnærmet som normalt. I de tilfellene hvor nødvendige og pålagte smitteverntiltak fører til forsinkelser eller endringer holdes det tett dialog med berørte kunder og samarbeidspartnere.

Som følge av pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene måtte enkelte avdelinger holde stengt en periode i vår. Dette gjaldt Grepfrukt og GREP Makulering. Kafeen Sitt Ned stengte sine fysiske lokaler, og det samme måtte PREG. Disse lokasjonene og tjenestene åpnet igjen i april, i tråd med helsemyndighetens retningslinjer. Sitt Ned har hatt stengte lokaler igjen i 2021, og operert med en popup-butikk på torget i Skien og catering som alternativ. Grepfrukt har god dialog med alle sine kunder, og leverer nå frukt både til bedriftskunder og skoler i Grenland med normal kapasitet. Makuleringstjenesten er også tilbake i drift.

Ved spørsmål kan daglig leder Julia Lindland eller beredskapskontakt Truls Woxen kontaktes.