GREP Grenland – vi er på plass!

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP Grenland følger situasjonen rundt coronaviruset nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg.

 

Vi er opptatt av at alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og publikum skal være trygge på at GREP tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre lokasjoner og avdelinger. GREP jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for utsatte grupper blant våre ansatte, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

GREP har en viktig samfunnsrolle. Denne opprettholder vi gjennom iverksettelse av tiltak overfor sårbare grupper av ansatte og bruk av digitale løsninger for veiledning og oppfølging. I tillegg jobber vi med å benytte våre tilgjengelige personalressurser på mest mulig effektiv måte, slik at hjulene holdes i gang i produksjonen.

Tjenesten Digitalt Jobbsenter er nå lansert, og er tilgjengelig for alle GREPs jobbsøkere via grepgrenland.no. Jobbkonsulentene våre er på jobb, og sørger for at alle jobbsøkere får den oppfølgingen de skal ha via digitale løsninger, e-post og telefon.

Produksjonen i GREP holdes i gang. Gjennom fortløpende kartlegging og fordeling av ressurser leverer langt de fleste produksjonsområdene våre tilnærmet som normalt. I de tilfellene hvor nødvendige og pålagte smitteverntiltak fører til forsinkelser eller endringer holdes det tett dialog med berørte kunder og samarbeidspartnere.

Som følge av pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene har enkelte avdelinger måttet stenge midlertidig. Dette gjelder Grepfrukt, GREP Makulering og kafeen Sitt Ned. Interiørforretningen PREG holder åpent i nettbutikken preginterior.no, og sender ut bestillinger fortløpende. Den fysiske butikken i Skien sentrum er imidlertid stengt. Vi vil informere fortløpende om endringer rundt dette.

Ved spørsmål kan daglig leder Julia Lindland eller beredskapskontakt Gro H Johannessen kontaktes.