Om GREP Barnehagene

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP eier og driver to attføringsbarnehager. Disse er Maribakkane barnehage i Skien og Rønningen barnehage i Porsgrunn.

En attføringsbarnehage er en barnehage som er spesielt tilrettelagt for å ta imot personer som av ulike årsaker må skifte yrke, eller har begrensninger i forbindelse med yrkesvalg. Arbeidstakerne søkes inn av NAV og er et supplement til barnehagenes faste grunnbemanning. Grunnbemanningen består av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Kvaliteten i barnehagene trygges gjennom arbeid i henhold til Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til kommunene. GREPs barnehager er eQuass-sertifiserte, samt sertifiserte som Miljøfyrtårnbedrifter.

I tillegg til ordinær barnehagedrift driver barnehagene avklaring og opplæring av mennesker som er på vei til et nytt arbeidsliv. GREP-barnehagene er utviklende og inkluderende fellesskap for små og store.

GREPs barnehager tilbyr

  • Et inkluderende arbeidsmiljø
  • Tett oppfølging, både fra personalet i barnehagen og fra en fast veileder
  • Avklaring i forhold til arbeid
  • God og målrettet opplæring
  • Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt
  • Karriereveiledning
  • Muligheter for fysisk aktivitet og trening

Om du ønsker å søke om plass i GREPs barnehager kan du klikke på den aktuelle barnehagen for informasjon, kontakt og linker til søknadsskjema.