Oversikt over tilbud

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP leverer følgende tjenester til NAV:

 • Arbeidsforberedende Trening (AFT) - Les mer om tjenesten her: Arbeidsforberedende Trening
 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Les mer om tjenesten her: Varig Tilrettelagt Arbeid
 • Avklaring
 • ARR - Arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeid først
 • Arbeidsretta norsk
 • Mangfoldsløft
 • GREP for jobb
 • FROG Online Identity
 • Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA)
 • Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA)