Styret i GREP

Det er de fire Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble som eier arbeidsinkluderingsbedriften GREP, og styret består av styreleder, nestleder og fire øvrige medlemmer fra eierne, samt fire representanter fra de ansatte.

Styresammensetning
Janicke Andreassen (Porsgrunn) Konstituert styreleder
Øyvind Lovald (Siljan) Styremedlem
Åge Frisak (Porsgrunn) Styremedlem
Kathrine Sætre Evensen (Skien) Styremedlem
Heidi Herum (Bamble) Styremedlem
Jørn Austad (Ansattrepresentant) Styremedlem
Helene H. Apeland (Ansattrepresentant) Styremedlem
Jan Auensen (Ansattrepresentant) Styremedlem
Heidi Bakkejord (Ansattrepresentant) Styremedlem