Styret i GREP

Det er de fire Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble som eier arbeidsinkluderingsbedriften GREP. Styret er sammensatt av representanter for eierne og ansatte i virksomheten.

 

Styret i GREP Grenland AS
Trude Tvedt Styreleder
Øyvind Lovald Styrets nestleder og styremedlem
Rannveig Sem Styremedlem
Svein Erik Olesen Styremedlem
Heidi Bakkejord (Ansattrepresentant) Styremedlem
Jørn Austad (Ansattrepresentant) Varamedlem med møterett
Åge Frisak 1. varamedlem
Hege Bjørnerud 2. varamedlem
Jan Grini Varamedlem