Lærlinger og kvalifisering i GREP

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP tilbyr lærlingeplasser, fagopplæring og delkompetanse innenfor mange fagområder. De som får fagopplæring hos GREP gjør dette både som ordinære lærlinger, via tiltaket Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA), gjennom samarbeid med videregående skoler og som elever ved Teknisk Allmennfaglig linje (TAF).

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) er et tilbud som retter seg mot personer som har fått nedsatt arbeidsevne, og derfor har behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. I KiA får arbeidssøkeren styrket sin formelle og reelle kompetanse gjennom kvalifisering og arbeidstrening. Lærlinger som kommer til GREP fra Teknisk Allmennfaglig linje (TAF) gjennomfører et løp som består av studiespesialisering pluss fagbrev over en fire års periode.

GREP tilbyr fagopplæring og delkompetanse innen følgende fag

  • Platearbeiderfaget
  • Tavlemontørfaget
  • Kokkefaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Industrimekanikerfaget
  • CNC-operatør
  • IKT-servicefaget
  • Resepsjonsfaget
  • Logistikkfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
I tillegg til har GREP gode arenaer for utprøving og erfaring innenfor motormekanikerfaget, elektrikerfaget, snekkerfaget, vaskerifaget, renholdsoperatørfaget, industrisømfaget og industriell matproduksjonsfaget.