Tilbakemelding i GREP Grenland

Ingen beskrivende tekst lagt til

Vi ønsker at alle som har deltatt ved ulike arbeidsmarkedstiltak i GREP svarer på denne undersøkelsen. På forhånd tusen takk!

Tilbakemelding fra jobbsøkere

Dersom du ønsker å kontakte oss eller gi oss ris/ros underveis kan du sende en e-post på:

tilbakemelding@grepgrenland.no