Hjelpearbeider i bygg og anlegg

Ingen beskrivende tekst lagt til

Hjelpearbeider i bygg og anlegg:

Kurset er for deg som har motivasjon for å jobbe i bygg og anleggsbransjen, har fylt 19 år ved kursstart og er registrert som arbeidssøker hos NAV.

Det er plass til 15 kursdeltakere pr kurs

Kurset er delt i 2, med 4 uker praktisk tilnærming til bransjerettet teori med stort fokus på HMS, før 6 uker praksis innen valgt yrkesretning. Målsettingen med kurset er å kvalifisere til en jobb som hjelpearbeider, eller starte på et læreløp mot fagbrev innen valgt yrke. Representanter for bransjen sier at de har stort behov for arbeidskraft.

Neste kurs har oppstart 14.03.22.

Ta kontakt med Ester Thunes for mer informasjon på tlf: 481 04 935 eller ester.thunes@grepgrenland.no