eQuass Assurance

På attføring-, rehabiliterings- og barnehagetjenestene er eQuass vårt valgte system for å sikre kvalitet i tjenesteleveransen. Kravet i eQuass er at man skal gjennomføre en resertifisering hvert annet år. European Platform for Rehabilitation (EPR), er et nettverk av ledende attføringsbedrifter i Europa. GREP er tatt opp som fullverdig medlem i EPR. Det er EPR som har utviklet og administrerer eQuass-systemet, og som er den endelige godkjenner av revisjonsresultatene.