Varig tilrettelagt arbeid

Ingen beskrivende tekst lagt til

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak for personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget 100% uføretrygd. VTA-arbeidstakerne i GREP jobber med produksjon av varer og tjenester for salg på det åpne markedet. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes yteevne. GREP sysselsetter over 205 VTA ansatte. Innsøkingen skjer via NAV, og søknaden behandles av inntaksteamet i GREP.

 

Beskrivelse av VTA-tiltaket

Tiltaket skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos VTA-arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Å arbeide i Varig tilrettelagt arbeid gir merverdi i form av økt livskvalitet gjennom sosiale aktiviteter, fysisk trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 67 år. Overføring av VTA-arbeidstakere til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid vurderes jevnlig. VTA-arbeidstakerne mottar bonuslønn fra bedriften per oppmøtte time og feriepenger av disse. Dette er inntekt som ikke påvirker uføretrygd.

GREP tilbyr

  • Tilrettelagt arbeid innenfor gitte rammer og arbeidsarenaer
  • Tilrettelagt opplæring av mange ulike arbeidsoppgaver innenfor mange ulike fagfelt
  • Arbeidserfaring innen ulike fagretninger
  • Delkompetanse innen enkelte yrkesfag
  • Oppfølging og veiledning
  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer
  • Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt