Hvordan fungerer GREP for jobbsøkere?

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREPs hovedoppgave er å folk jobb eller utdanning! Hvis du vil ha hjelp til å få jobb eller å komme ut i utdanning kan vi hjelpe deg. Det er NAV som søker deg inn hvis de tror GREP kan gi deg den rette bistanden. 

Vi kan tilby deg individuelle løsninger for å nå målet om jobb eller utdanning. Den viktigste suksessfaktoren er motivasjon!

Hvordan søke seg inn i GREP?

Alle søknader til GREP går via NAV. Hvis du ønsker bistand av GREP for å få og beholde arbeid eller komme ut i og gjennomføre utdanning må du først ta kontakt med NAV. Dersom NAV synes GREP er en god løsning for deg, vil dere sammen skrive en søknad til GREP. Et unntak fra dette er skoleelever, der det er videregående skole som søker inn.

Ventetid

Det kan i perioder være noe ventetid hos GREP. Den enkleste måten å få informasjon om ventetid på er å ta kontakt med GREP via telefon eller mail: 35 51 63 00 // post@grepgrenland.no

Hva kan GREP tilby deg?

  • Avklaring av dine arbeidsevner
  • Avklaring av dine behov for utdanning eller kompetanseheving
  • Moderne karriereveiledning med bruk av anerkjente verktøy og metoder
  • Hjelp til å lage din egen plan for å komme i arbeid eller utdanning
  • Individuelle samtaler
  • Samarbeid med leger og behandlere og vissheten om at det er mye positiv helse i arbeid
  • Nettverk til arbeidsgivere i hele landet, gjennom Ringer i vannet

Hva skal til for å lykkes?

Motivasjon og et ønske om suksess er viktig! Noen har kort vei tilbake til arbeidslivet - andre har aldri vært en del av en arbeidsplass. Derfor varierer behovene hos den enkelte, men felles for alle er betydningen av motivasjon. For veldig mange jobber i dag trengs det utdanning. Veien til arbeid kan derfor gå igjennom skole for mange. GREP kan hjelpe deg å finne veien til varig arbeid, men veien til jobb krever også egeninnsats og dedikasjon. GREPs motivasjon er alle de menneskene som hvert år ender sitt løp hos oss med en arbeidskontrakt eller skoleplass i handa, og gjennom det nye muligheter for et selvstendig og uavhengig liv.