AFT - arbeidsforberedende trening

Ingen beskrivende tekst lagt til

Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbys personer med  usikre, yrkesmessige
forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging med mål om jobb.

AFT skal bidra til å prøve ut arbeidssøkernes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for få ordinært arbeid eller starte utdanning. Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon og finne en realistisk yrkesvei videre.  For å finne videre yrkesvei, bruker vi blant annet karriereveiledningsverktøyet vip-24. Ved bruk av arbeidspraksis gis det mulighet for utprøving hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet eller på en av GREPs interne arenaer.

Arbeidstrening internt

I intern arbeidspraksis kan arbeidssøkere få praksis på en av GREPs interne arenaer i en periode på ca 4 måneder. Her får arbeidssøkerne tett oppfølging av GREPs arbeidsledere, og følger en opplæringsplan for det aktuelle yrket..

Arbeidstrening eksternt

I ekstern arbeidspraksis kan arbeidssøkere få praksis hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet, både offentlig og privat. De som får oppfølging av GREP kan selv finne relevant praksisplass eller få bistand av en av GREPs veiledere. Parallelt med arbeidspraksis kan det legges til rette for at arbeidssøkere kan benytte seg av GREPs tilbud innen læringsrom, undervisning, kartlegging og temaundervisning. På alle GREPs arenaer innenfor arbeidsevneavklaring blir arbeidssøkere fulgt opp av en fast veileder som bistår hele veien i prosessen.

GREP bistår med å avklare

  • Stabilitet og utholdenhet
  • Arbeidstempo
  • Selvstendighet
  • Problemløsing
  • Kreativitet
  • Orden og fremmøte
  • Kartlegging av arbeidssøkerens behov og ønsker
  • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver, samt tilrettelegging av arbeidssituasjonen
  • Kartlegging knyttet til konkret arbeidssituasjon