Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i GREP

Bilde av personer som ser på pc
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP benytter digitale verktøy og digital kommunikasjon, slik at ansatte, arbeidstakere og arbeidssøkere får muligheten til å yte sitt beste ved hjelp av dagens og morgendagens teknologi. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi-avdelingen, GREP IKT, har ansvar for utvikling, innkjøp, drift, vedlikehold og support innenfor dette fagområdet.

Avdelingen er bemannet med faste ansatte, IT-servicefaglærling og to til tre arbeidssøkere fra ulike avklaringstiltak.

Arbeidsoppgaver ved GREP IKT

  • Klargjøring, tilsyn og vedlikehold av PCer og nettbrett
  • Support innen Windows og Office-produkter
  • Installasjon og oppsett av skrivere
  • Veiledning i bruk av ulike mobiltelefoner
  • Oppsett og drift av kursrom
  • Sikkerhetsveiledning og risikovurdering
  • Support og kurs for ansatte, arbeidstakere og arbeidssøkere
  • Utarbeidelse av veiledninger og dokumentasjon både elektronisk og på papir
  • Innholdspublisering på internett, infoskjermer og intranett
  • Deltakelse i diverse utviklingsprosjekter innenfor fagområdet
GREP IKT er opptatt av å ivareta kvalitet og sikkerhet i alle systemer. Det overordnede fokuset i alle oppgaver er sikkerhet og personvern for ansatte, arbeidssøkere og arbeidstakere, samt overfor kunder, leverandører og samarbeidspartnere.