Ringer i vannet

Ingen beskrivende tekst lagt til

Ringer i vannet er et samarbeid mellom NHO, attføringsbedrifter og medlemsbedrifter i NHO.

Trygghet for bedriften

NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatene i en praksisperiode. I denne praksisperioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar. Dersom praksisforholdet ikke fungerer, kan det avsluttes samme dag uten at dette utgjør noe merarbeid.

Ingen lønnsutgifter

NHO-bedriftene vil ikke ha lønnsutgifter i praksisperioden og i de fleste tilfeller mottar den enkelte kandidat Avklaringspenger (AAP).

Egen kontaktperson

Alle bedrifter som inngår avtale med oss vil ha en egen kontaktperson i GREP. Vi er opptatt av tilgjengelighet, og som en del av kontrakten forplikter vi oss å være tilgjengelig også etter endt arbeidsdag. Dette er et tilbud som er forbeholdt NHO-medlemmer.

Samarbeid

I samarbeid med NHO leverer vi kompetansekartlegging og kostnadsfri rekruttering av personell til NHO-bedrifter. Prosjektet gir NHO-bedrifter muligheten til å få tak ettertraktet kompetanse gjennom en trygg rekrutteringsplattform. Gjennom Ringer i Vannet-prosjektet skapes samfunnsmessig gevinst!

Tilbake til arbeidslivet

Prosjektet er et samarbeid mellom NHO, attføringsbedrifter og medlemsbedriftene i NHO. Medlemsbedrifter får gjennom prosjektet en kostnadsfri og eksklusiv tilgang til kompetent arbeidskraft, tilpasset eget rekrutteringsbehov. Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Kandidaten

NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatene gjennom en praksisperiode. Denne praksisperioden lagt opp slik at det gir minimal belastning for bedriften og bedre treffsikkerhet ved utvelgelse av kandidater. En dedikert personalkonsulent vil følge opp arbeidstaker, samt bidra med kvalifisert veiledning og sikre god service overfor medlemsbedriften.