Grunnleggende ferdigheter - læringsressurser

Ingen beskrivende tekst lagt til

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

 

Smarte valg

Smarte valg er et e-læringskurs i personlig økonomi. Her følger du en avatar gjennom et år. Målet er å spare nok penger til det avataren vil ha, gjennom ulike valg. E-læringen er gratis og tilgjengelig for alle voksne som ønsker å lære mer om personlig økonomi, eller øve mer på lesing og regning . Vi anbefaler at du tar e-læringskurset i regning først.

Kompetanse Norge - grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Les mer på Kompetanse Norge, på linken over.

Les og skriv 

Dette er et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive.

Regnehjelpen 

Dette er et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Nettvett  

Kurset er beregnet på alle som vil lære om hvordan man beveger seg trygt og sikkert på internett. Kurset gir en introduksjon til den grunnleggende ferdigheten digital kompetanse. Kurset gir deg økt digital dømmekraft og introduserer deg for ulike begreper som du møter i dagens samfunn.

Klar Tale  

Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Stor skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser. De skriver om både Norge, verden, kultur og sport i tillegg til lengre temasaker.

Lær norsk

GREP har utviklet e-læringskurset Lær norsk. Kurset består av mange ulike nettressurser for å lære norsk, og er nivådelt fra A1-B2. Målgruppen er i hovedsak minoritetsspråklige jobbsøkere, men andre kan også ha nytte av kurset for å øve sine lese- og skriveferdigheter. I slutten av kurset finner du Nyttige verktøy, som også inneholder gode læringsressurser.

Yrkesnorsk 

GREP benytter også læringsplattformen yrkesnorsk.no som er utviklet av Voksenopplæringen i Skien. Her finner du nyttige filmer, oppgaver og ressurser både for å øve norsk, men også til hjelp i dine jobbsøkeraktiviteter. Plattformen inneholder også mye nyttig informasjon om norsk arbeidsliv og det å være arbeidstaker. 

Se en filmsnutt om yrkesnorsk her: