Sveiseskole

Ingen beskrivende tekst lagt til

Sveiseskolen er et kurs som skal kvalifisere til arbeid som sveiser i industri! Kurset er for registrerte arbeidssøkere som er motiverte for å jobbe med sveising.

Sveiseskolen i GREP skal gi sertifisering eller re-sertifisering for personer som tidligere har vært i sveiseyrket, eller som ønsker seg inn i faget. Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig på en slik måte at dette ikke er til hinder for læring. Tidligere relevant skole eller arbeidserfaring med sveisefaget er en fordel.

Sveiseskolen tilbyr:

  • Opplæring i teoretiske og praktiske sveiseferdigheter.
  • Kartlegging og vurdering knyttet til eventuelle tilretteleggingsbehov i arbeidslivet.
  • Jobbsøkeraktiviteter og bistand til å finne egnet arbeidsgiver.

 

 

Det faglige innholdet skal gjøre deltakerne i stand til å bestå sertifiseringer. 

 

Sertifiseringer:

  • HMS
  • Tegninglesing
  • Materiallære
  • Sertifikat i Varme arbeider
  • Praktisk sveisetrening

Les mer om sveiseskolen i denne brosjyren.