Fagrettet opplæring i næringsmiddelfag:

Ingen beskrivende tekst lagt til

Fagrettet opplæring i næringsmiddelfag:

På oppdrag for NAV Vestfold og Telemark tilbyr GREP og Ifokus AS, fagrettet opplæring i næringsmiddelfag, i nært samarbeid med næringsmiddelbransjen. Målet med kurset er at du som kursdeltaker utvikler kompetanse og ferdigheter som gir deg overgang til lønnet arbeid i din opplæringsbedrift.

Kurset er for deg som har motivasjon for å jobbe i næringsmiddelbransjen, har fylt 19 år ved kursstart og er registrert som arbeidssøker hos NAV.

Kurset er delt i 2. Det er ved oppstart plass til 25 kursdeltakere. De tre første ukene vil være teori, med fokus på blant annet HMS og IK-mat.

I løpet av denne 3 ukers perioden vil det også være fokus på motivasjon og egnethet for bransjen. De 15 kursdeltakerne som fremstår som best egnet vil få mulighet til å ha praktisk opplæring i en bransje med stort behov for arbeidskraft. Praksisperioden er på 9 uker, og målet med kurset er ansettelse eller lærekontrakt i bransjen.

 

Kursets teoridel gjennomføres i Ifokus sine lokaler i Elveveien 36 i Larvik.

Neste kurs har oppstart 21.03.22.

 

Ta kontakt med Ester Thunes for mer informasjon på tlf: 481 04 935 eller Ester.Thunes@grepgrenland.no