Jobbklubb

Ingen beskrivende tekst lagt til

Arbeid først – Vestmar er et jobbsøkerkurs med et stort fokus på søknad og CV. Tiltaket tilbys personer som er registrerte arbeidssøkere, uavhengig av alder og behovsvurdering, der NAV vurderer at de har behov for jobbsøkerbistand og oppfølging for å nå målet om jobb.

Kurset har plass til 15 arbeidssøkere til enhver tid, og leveres i Kragerø for arbeidssøkere tilknyttet Kragerø og Drangedal Kurset gir tilbud om opplæring og oppfølging fem dager i uken i tidsrommet 09:00 – 15:00

Kurset tilbyr:

  • Arbeidsmarkedkunnskap og nettverkkartlegging
  • Motivasjon og mestringsaktiviteter
  • Opplæring i digital kompetanse
  • Arbeidssøkeraktiviteter
  • Kartlegging med muligheter for tilrettelagt og yrkesrettet opplæring i basisferdigheter

Målet med kurset er at deltakerne gjennom bistand og jobbsøking skal få ordinært arbeid. GREP kan også følge opp deltakere i jobbsmak eller arbeidsutprøving, der det er mål og muligheter for arbeid.

Kurset leveres av GREP i samarbeid med Delecto.