GREP Makulering

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP har lang erfaring med behandling av materiell med sensitiv informasjon og er spesialister på makulering. Makuleringen skjer etter dokumenterte rutiner, og hele prosessen har vært gjenstand for en grundig risikovurdering. Å la GREP ta hånd om makuleringsjobben er helt trygt, og ingenting overlates til tilfeldighetene.

 

GREP henter, makulerer og gjenvinner. Makuleringsmaskinene besørger sikker makulering, nivå 3 – såkalt crosscut – av alle dokumenter. Alt ferdig makulert materiale som lar seg gjenvinne, leveres forskriftsmessig til de rette instanser for optimal gjenbruk.

Også CD-er, DVD-er og disketter kan GREP makulere på en helt trygg måte. Etter makulering kan data og informasjon aldri komme uvedkommende i hende. GREP tilbyr også fjerning av data fra harddisker. Ved vanlig sletting av lagrede data fra harddisker kan informasjonen gjenopprettes. Overlates slettejobben til GREP gjøres slettingen ugjenopprettelig og helt trygg.

 

Tjenester

  • Makulering av papir
  • Sikker sletting av ulike typer digitale lagringsmedier
  • Henting av vanlig papir
  • Rydding av papirer fra konkursbo
  • Sikker transport
  • Sikker makulering, nivå 3 - crosscut
  • Utleie av låst beholder på 190 liter
  • Varsling ved henting av beholder
  • Sikre lokaler
  • Levering av makulert til gjenvinning