GREP Elektro

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP elektro og tavlemontasje er en produksjonsavdeling med dyktige fagarbeidere.
Avdelingen utfører oppdrag på bestilling fra næringslivet, leverer til avtalt tid og avtalt kvalitet.

 

Vår bedrift kjennetegnes av engasjerte medarbeidere med lang erfaring. Kvalitet og fornøyde kunder er målsetninger vi jobber med. Vår bransjeforening NETF (Norsk eltavleforening) gir oss kunnskap og trygghet, noe som kommer våre kunder til gode i form av tilfredsstillende produkter. Vi ønsker å fremstå som en ansvarlig partner og et godt supplement for elektrobransjen i Grenland.


GREP elektro og tavlemontasje har også produksjon og sammenstilling av mindre komponenter etter kundens kravspesifikasjon, og har blant annet automatiserte maskiner for kabelbearbeiding og sluttkontroll.

 

Produkter fra GREP elektro og tavlemontasje

• Underfordelinger
• Sikrings/målerskap
• Styre- og automatikkskap
• Kabel- og ledningsproduksjon
• Elektromekaniske komponenter

Tjenester fra GREP elektro og tavlemontasje

• Produksjon
• Montasje