GREP Serviceoppdrag

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP tilbyr kvalifisert arbeidskraft til offentlig og privat næringsliv, for service- og vedlikeholdsoppdrag utendørs. Våre ansatte har den nødvendige kompetansen for oppdrag langs høyhastighets veinett, på anleggsplasser og andre soner med strenge sikkerhetskrav og HMS-rutiner. 

 

Bedriften har gode rapporteringsrutiner, HMS-rutiner for rapportering, og oppdragsgiver kan enkelt følge med på kvaliteten i arbeidet via digitale løsninger.

GREP leverer tjenester til internasjonale entreprenører og kontraktører, eiendomsselskaper, industriparker og renovasjonsbedrifter.