European Platform for Rehabilitation (EPR)

Ingen beskrivende tekst lagt til

EPR er et nettverk av ledende attføringsbedrifter i Europa. GREP er tatt opp som medlem i EPR. Det er EPR som har utviklet og administrerer eQuass-systemet, og som er den endelige godkjenner av revisjonsresultatene.

EPR-nettverket består av attførings- og arbeidsinkluderingsbedrifter fra hele Europa. EPR sin rolle er å understøtte og bidra til at medlemmene i nettverket leverer bærekraftige tjenester av høy kvalitet gjennom gjensidig læring og trening.

Les mer om EPR på denne linken.