Ledige stillinger i GREP

Ingen beskrivende tekst lagt til

Vi har for tiden en ledig stilling:

 

ØKONOMISJEF

Erfaren økonom søkes

Frist: 18.06.2023
Ansettelsesform : Fast

Økonomisjef GREP Grenland AS  

Stillingen som Økonomisjef krever at du sikrer at selskapet til enhver tid har god økonomisk styring og bidrar til måloppnåelse, samt operativt ivareta og videreutvikle selskapets økonomiske og lovmessige forpliktelser med hovedansvaret for økonomifunksjonen. 

Som økonomisjef blir du ansvarlig for å utvikle en effektiv økonomistyring som gir god innsikt og beslutningsstøtte i forretningsdriften, både operasjonelt og på overordnet nivå.

Videreutvikle økonomi- og innkjøpsprosesser i tett samarbeid med dyktige kolleger og ekstern regnskapsfører.

 

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR

·      Økonomistyring og likviditet

·      Videreutvikle og følge opp kalkyler

·      Sparringspartner for daglig leder innenfor økonomi og budsjett

·      Tett kontakt med ekstern regnskapsfører, revisor og bankforbindelse

·      Utarbeidelse av underlag til og deltakelse i styremøter

·      Ansvarlig for innkjøp, med fokus på pris og betalingsbetingelser

·      Hovedansvar for regnskap, rapportering, budsjett og prognoser

·     Hovedansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring samt GREP Grenlands

regnskapsområde, anskaffelser og avtaleoppfølging med mer

·      Deltakelse i ledergruppe

 

KOMPETANSEKRAV

·      Utdannelse på bachelor- eller masternivå

·      Minst fem års erfaring fra økonomifunksjon

·      Ledererfaring

 

ANNET

Som leder har du gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft med en klar og tydelig kommunikasjonsform. Det er ønskelig at du har god innsikt i kommunal forvaltning og forståelse for politiske prosesser, samt god forståelse av samfunnsutviklingen og evne til å se hvilken betydning det har for virksomheten. Du må kunne jobbe selvstendig, systematisk og målrettet. I ditt arbeid må du være løsningsfokusert, innovativ, serviceinnstilt og fleksibel.

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Søk her