GREP får folk i jobb og utdanning!

Ingen beskrivende tekst lagt til

I 2019 har GREP hatt 214 plasser i AFT-tiltaket. Veldig mange av disse har gått til jobb eller startet på utdanning etter å ha deltatt i et tilbud i GREP. Dette er vi stolte av, og vi vet at synergiene mellom arbeidsinkluderingsbedrifter, næringsliv og NAV  er store og positive. For de som har startet utdanning, er utsiktene til å få og beholde arbeid gode etter endt skoleløp.

Arbeidslivet trenger kompetent arbeidskraft, og utdanningsretningene som er valgt er bygget på faglighet som samfunnet trenger. For eksempel kan det nevnes sykepleierfag og andre helsefagutdanninger på høyskolenivå. For de som har fått arbeid betyr det at arbeidsgivere har åpnet opp dørene og ansatt nye medarbeidere. Det er familier som har fått en mor, far, sønn eller datter som er på jobb, som har egen inntekt og som trengs i arbeidslivet.

 

Etter seks måneder kontakter vi alle de som har fått arbeid gjennom GREP. De aller fleste oppgir at de fortsatt er i jobb. Det de også forteller er historier om å føle tilhørighet, mestring og selvhevdelse. Det betyr også mye for dem at barna, samboeren eller andre er stolte av at de har arbeid, kolleger og noe å fortelle om ved middagsbordet. For GREP får verdisetningen «arbeidsglede gjennom inkludering» dobbel betydning , arbeidsglede både for den som får jobb og for oss i GREP.