Sveiseskole

Arbeidstrening og arbeidspraksis

Sveiseskolen tilbys til registrerte arbeidssøkere som er motivert for, og ønsker å jobbe med sveising.

Sveiseskolen i GREP retter seg mot å gi sertifisering eller re-sertifisering for personer som tidligere har vært, eller som ønsker seg inn i sveiseyrket. Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig på en slik måte at dette ikke er til hinder for læring. Tidligere relevant skole eller arbeidserfaring med sveisefaget er en fordel.

Tiltaket tilbyr:

  • Opplæring i teoretiske og praktiske sveiseferdigheter
  • Kartlegging og vurdering knyttet til eventuelle tilretteleggingsbehov i arbeidslivet
  • Jobbsøkeraktiviteter og bistand til å finne egnet arbeidsgiver

Det faglige innholdet tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å bestå sertifiseringer, og består blant annet av:

  • HMS
  • Tegninglesing
  • Materiallære
  • Sertifikat i Varme arbeider
  • Praktisk sveisetrening