Avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

Ingen beskrivende tekst lagt til

Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) tilbys til personer med og uten arbeidsforhold, som har sammensatte utfordringer og trenger bistand til å identifisere egne muligheter for økt tilstedeværelse på jobb, eller til å se nye muligheter i arbeidslivet.

Avklaring og ARR skal bidra til at den enkelte utarbeider en plan for arbeidsrettet aktivitet med mål om å komme tilbake til arbeid eller finne nye muligheter på arbeidsmarkedet. GREP samarbeider med arbeidsgivere, fastleger eller annen behandler og NAV for å gi arbeidssøkere i avklaring og/eller ARR et skreddersydd og helhetlig tilbud.

Tiltaket tilbyr:

  • Individuell veiledning
  • Karriereveiledning
  • Avklaring og opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter
  • Temaundervisning
  • Fysioterapi
  • Psykomotorikk
  • Arbeidsutprøving
  • Kartlegging av muligheter

Avklaring og ARR baserer seg på et sammensatt rehabiliteringsprogram. Tiltakene har fokus på arbeid og helse, og har en helhetlig tilnærming til menneskers liv.