Tilfredshetsundersøkelse

Ingen beskrivende tekst lagt til

Tilfredshetsundersøkelsen er et hjelpemiddel som GREP bruker for å sikre kvaliteten på kurs og tiltak. Derfor oppfordres alle til å bruke noen få minutter på å svare på den.

 

Ved å svare på tilfredshetsundersøkelsen gir kursdeltakere og arbeidssøkere et verdifullt bidrag i GREPs kontinuerlige arbeid for å sikre kvaliteten på kurs, tiltak og andre tilbud. Undersøkelsen inngår i kvalitetsstandarden eQuass, som GREP er sertifisert for.

Klikk her for å svare på undersøkelsen.

Tusen takk for bidraget!