Hvordan fungerer GREP for næringslivet i Grenland?

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP tilbyr tjenester til næringslivet i form av bistand til sykefraværsoppfølging, omorganisering og lederutvikling.

I tillegg tilbyr GREP profileringstjenester i form av trykksaker og bedriftsgaver.  

 

For tilbud og informasjon vedrørende bistand til sykefraværsoppfølging, omorganisering og lederutvikling, ta kontakt med leder for eksterne tjenester; Ester Thunes på tlf. 481 04 93

For tilbud og informasjon vedrørende profilering og bedriftsgaver, ta kontakt med Elisabeth Spangelo på tlf. 482 55 808