Hvordan fungerer GREP for næringslivet i Grenland?

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREPs hovedmål er å få folk i jobb. Næringslivet i Grenland tilbyr over 600 arbeidsplasser til GREPs arbeidssøkere. Lokale næringslivsaktører er svært viktige samarbeidspartnere. Både som eksterne arbeidspraksisarenaer, men også som bidragsytere til GREPs interne arenaer. Den senere tiden har GREP feiret næringslivet med GREP-prisen, der ulike arbeidsgivere har vunnet på bakgrunn av blant annet inkludering og tilrettelegging.

 

Hvordan bidra til et inkluderende arbeidsliv?

  • Ta kontakt med GREP
  • Bidra til å lære opp og utvikle den rette arbeidssøkeren
  • Benytte GREP som leverandør av produkter og tjenester
  • Se muligheter i møte med nye arbeidssøkere

Hvilke fordeler gir dette?

  • Kostnadsfri og uforpliktende utprøving av arbeidssøkere
  • Jevnlig oppfølging fra GREPs erfarne veiledere
  • Trygghet og forutsigbarhet i ansettelsesforholdet
  • Mulighet til å bidra til et samfunnsmessig viktig arbeid