Hvordan fungerer GREP for næringslivet?

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP sitt hovedmål er å få folk i jobb. Næringslivet i Grenland tilbyr over 600 arbeidsplasser til våre arbeidssøkere. Dette tror vi er ganske unikt, og vi pleier å si at Grenland antagelig har Norges mest inkluderende næringsliv. De siste to årene har vi feiret næringslivet med GREP-prisen, der en arbeidsgiver har vunnet på bakgrunn av blant annet arbeidsinkludering og tilrettelegging.

 

Samfunnsoppgave

Det å inkludere ulike mennesker inn i arbeidslivet, mener vi i GREP er en samfunnsoppgave. Det er mye god helse i arbeid, det er betydningsfullt å trengs, å lære, ha kollegaer, være til nytte og kjenne på følelsen av at noen venter på deg. For mange av våre arbeidssøkere er dette nytt og skremmende, men gjennom arbeidstreningsplasser i det ekte næringslivet opplever vi at utrygghet erstattes med mestringsfølelse og stolthet. Vi trener våre arbeidssøkere, slik at de får kompetanse, erfaring og de kvaliteter du trenger!

Hvordan kan dere bli en GREP bedrift?

  • Inneha ønske om å legge til rette, åpne opp for ,og lære bort til den rette arbeidssøkeren
  • Sette av tid til jevnlige samtaler med våre veiledere
  • Vurdere å ansette arbeidssøkeren 

Hvilke fordeler er det å være en GREP bedrift?

  • Man får prøve ut arbeidssøkeren før ansettelse
  • GREP har ivrige arbeidssøkere som har lyst til å komme tilbake til arbeidslivet
  • Man bidrar til arbeidsinkludering og verdiskapning i samfunnet

Interessert? Ta kontakt med GREP i dag!