Hvordan fungerer GREP for næringslivet?

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP sitt hovedmål er å få folk i jobb. Derfor samarbeider vi med en stor mengde arbeidsgivere i hele Grenland. Vi pleier å si at Grenland antagelig har Norges mest inkluderende næringsliv. Vi i GREP ønsker å fremsnakke og vektlegge den viktige rollen næringsliv og arbeidsgivere spiller for å bidra til å få folk i jobb og utdanning!

 

Samfunnsoppgave

Det å inkludere ulike mennesker inn i arbeidslivet, mener vi i GREP er en viktig samfunnsoppgave. Det er mye god helse i arbeid, det er betydningsfullt å trengs, å lære, ha kollegaer, være til nytte og kjenne på følelsen av at noen venter på deg. For mange av våre arbeidssøkere kan dette være både nytt og ukjent, men gjennom arbeidstreningsplasser i det ordinære næringslivet opplever vi at utrygghet erstattes med mestringsfølelse og stolthet. Vi trener våre arbeidssøkere, slik at de får kompetanse, erfaring og de kvaliteter du trenger!

Hvordan kan dere bli en samarbeidspartner for GREP?

  • Inneha ønske om å legge til rette, åpne opp for, og lære bort til den rette arbeidssøkeren.
  • Sette av tid til jevnlige samtaler med våre jobbkonsulenter.
  • Vurdere å ansette arbeidssøkeren.

Hvilke fordeler er det å være en samarbeidsbedrift?

  • Man får prøve ut arbeidssøkeren før ansettelse.
  • GREP har ivrige arbeidssøkere som har lyst til å komme tilbake til arbeidslivet.
  • Man bidrar til arbeidsinkludering og verdiskapning i samfunnet.

Interessert? Ta kontakt med GREP i dag!