Arbeidstrening ute i bedrifter

Ingen beskrivende tekst lagt til

En del av tiltakene GREP arrangerer for NAV har arbeidstrening ute i bedrifter som en sentral del av tilnærmingen. 

 

Når en jobbsøker fra GREP har arbeidstrening ute i bedrift har en av GREPs veiledere ansvar for å avholde jevnlig oppfølging med både jobbsøkeren, i samarbeid med arbeidsgiveren. Viktige elementer i denne oppfølgingen er avklaring av arbeidstid, oppgaver knyttet til jobben, egnethet til arbeidet og oppmøte og stabilitet. Målet med arbeidspraksis er å rekruttere arbeidssøkere til jobb. GREPs ansatte har lang erfaring med veiledning, opplæring, yrkesfag og arbeidsmarkedet.

Arbeidssøkere som skal ha arbeidstrening ute i bedrifter får råd og veiledning omkring jobbsøkerprosessen. GREP etterstreber å skreddersy tilbudene på en best mulig måte for arbeidssøkere.

For å lære mer om hva arbeidstrening i bedrift kan bety for deg som arbeidsgiver, se gjerne denne filmen. 

 

https://youtu.be/YRD-gP0Bn7k