Arbeidstrening ute i bedrifter

Ingen beskrivende tekst lagt til

En del av tiltakene GREP arrangerer for NAV har arbeidstrening ute i bedrifter som en sentral del av tilnærmingen. 

 

Når en jobbsøker fra GREP har arbeidstrening ute i bedrift har en av GREPs veiledere ansvar for å avholde jevnlig oppfølging med både jobbsøkeren, i samarbeid med arbeidsgiveren. Viktige elementer i denne oppfølgingen er avklaring av arbeidstid, oppgaver knyttet til jobben, egnethet til arbeidet og oppmøte og stabilitet. Målet med arbeidspraksis er å rekruttere arbeidssøkere til jobb. GREPs ansatte innenfor dette har samlet bred kunnskap om og lang erfaring med veiledning, kompetansekrav, yrkesfag og arbeidsmarkedet.

GREPs arbeidssøkere som skal ha arbeidstrening ute i bedrifter får råd og veiledning omkring jobbsøkerprosessen. GREP etterstreber å skreddersy tilbudene på en best mulig måte for arbeidssøkere.

Rettigheter og plikter

Alle GREPs arbeidssøkere, også de som har arbeidstrening ute i bedrifter får god veiledning rundt rettigheter og plikter i forbindelse med sitt løp.

Alle jobbsøkere hos GREP har rett til

  • Å få innsyn i egne personopplysninger
  • Å være dekket av GREPs eller praksisstedets yrkesskadeforsikring
  • Å gi tilbakemelding og klage på GREPs leveranse av tilbud og tjenester
  • Å levere evaluering ved avsluttet kurs/tiltak i GREP

Alle jobbsøkere hos GREP har plikt til

  • Å overholde avtalte tider
  • Å melde fra når det ikke kan møtes til avtalte tider
  • Å melde fra til kursleder, veileder eller arbeidsleder ved forhold rundt helse, miljø eller sikkerhet
  • Å møte rusfri